دوستت دارم بدون بهانه ......

خودت را بردار و برو.... خبر نداری دلت سالهاست که از من کوچ کرده....

خدا می‌خواست تا تقدیر عالم این چنین باشد
کسی که صاحب عرش است، مهمان زمین باشد
خدا در ساق عرش خویش جایی را برایش ساخت
که حتّی ماورای دیده‌ی روح الامین باشد
علی را قبل از آدم آفرید و در شب معراج
به پیغمبر نشانش داد تا حقّ الیقین باشد
خدا می‌خواست از رخساره‌ی خود پرده بردارد
خدا می‌خواست تا دست خودش در آستین باشد
علی حبّه جنّه، قسیم النّار و الجنّه
خدا می‌خواست آن باشد ،خدا می‌خواست این باشد
به جز نام علی در پهنه‌ی تاریخ نامی نیست
که بر انگشتر پیغمبران نقش نگین باشد
مرا تا خطبه‌های بی الف راهی کن و بگذار
که بعد از خطبه‌ی بی‌نقطه ی تو نقطه چین باشد
مرا در بیت، بیت شعرهایم دستگیری کن
غزل های تو بی اندازه باید دلنشین باشد
غزل لطف خداوند است، شاعر ها خبر دارند
غزل خوب است در وصف امیرالمؤمنین باشد
خدا نام ولی را بُرد بالا
پیام ینجلی را بُرد بالا
تمام دست ها بودند آنجا
ولی دست علی را بُرد بالا
92/08/02| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 


امروز دردهایم را به رودخانه سپردم؛

چه صیدی کردصیاد؛

ازماهی های دق کرده …

92/07/08| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 

یکــ غریبہ میخواهـــــــــــــــــــ ـــــم

بیاید بنشیـــــــــند فقط سکوت کنـــــــــــــــد

و من هے حرفـــــــــــــــ بزنم و بزنم و بزنم………

تا کمے کمـ شود این همـــــــــــــــــــــــ ـہ بار

بعــــــــد بلند شود و برود

انگــــــــــــــار نه انگــــــــــــــــــار… .. .. .


92/07/08| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 

مــن زانــو هـایـم را بــه آغـوش کــشیده بـــودم...

وقتــی تــو بــرای آغــوش دیـگری...

زانــو زده بـودی ...


92/07/08| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 

همه میگن بخشـــ ــش از بزرگان است .....

من بخشیدم وهیچکس نگفت چقدر بزرگـــــــ شدی.....

همه گفتند:بلد نبودی حقــــــ ـتو بگیری.......!


92/07/08| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 

پسرا تو چند مورد خیلی جذاب میشن :

وقتی عصبی پشت فرمون نشستن

موقع دعوا سر مسایل ناموسی

وقتی سر آبجیشون زور میگن

وقتی مامانشونو میبوسن

وقتی واسه تک دوس دخترشون خواستگار میاد و دپرس میشن

وقتی بخاطر فوتبال از کار وزندگی میوفتن

وقتی بهش میگی دپرسم میگه غلط کردی بیا بغلم ببینم

وقتی تو بغلش اشک میریزی با دستاش صورتتو میگیره میگه دیونه تو منو داریا .


92/06/03| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 

دست های تو....

گــاهــی وقــتــهــا مــجــبــوری اَحــمـق بــاشـی !

رویِ کــاغـَـذ مــیــنــویــســم

دَســتــهــایِ تـــُـو . . .

و رویِ آن دســت مــیــکــشــم . . . !!

92/04/11| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 

بزرگترین روانشناسان دنیایند

دو چشمت !!

این قدر که

امیدوارم می کنند

به زندگی...92/04/11| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 

بـی قـرار هیـچ قـراری نبـوده ام

مگـر

 قـراری کـه باتــــو داشتم و

هـرگـز نیـامـدی ...


92/04/11| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 

سلام ببخشید بچه ها یک چند وقتی نبودم اخر این ماه دلیلشو کامل واستون میگم 

امشب پست زیاد میذارم 

این اولیشحرف های دلم را هرگز کسی نمیفهمد،
فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید!!!!
روزی که زیر خاک گلویم را به تاراج میبرند ...!!!!


92/04/11| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 

گــــــــــــــــاهی دلم میخواهد:


 خرمایی بخورم


 فاتحه ای بخوانم برای روحم...


 شادیش ارزانی آنهایی که
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 بودن و رفتنم برایــــــــــــــــــــش ان فرقی ندارد...92/03/18| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 


این بار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار ...


تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد ، می ایستد!

92/03/12| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 


مرا محكــم تر در آغوش خود بگیـر ...


من هنوز هم نـمی خواهم تــو را ...


به دسـت خاطرات " لــعنـتـی " بسپـارم ...

92/03/09| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 


مادرم میگوید ...

 خودت را هم بُکُشی


 ردّ این غم مشکوک


 پشت شیطنتهای دائمی نگاهت

 گم نمی شود ..!!!


92/03/09| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 

عزیــــزم : " مـــــــــرد " بـــاش !

 زمیــــن به مــــرد بودنـــت نیــــاز داره !

 مــــرد باش ؛ ولــــی نـــه فقط با جســــمت !

 مـــــرد بــــاش با نگــــاهت ، با احســــاست ، . . . !

 مردونه حــــــرف بزن ، مـــــــــردونه بخنــــــد ، مردونه گریــــــه کن ،

 مــــــردونه عشــــــق بورز ، مردونه ببــــــــخش ، . . . !

 مرد بــــــاش و هیچ وقت نامـــــردی نکن ؛

 مخصوصـــــا در حق کســـــی که باورت کــــــرده

 و بهـــــت تکیـــــه کرده...


92/03/06| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 


عــــــاقبت یک جـــایـــی ...
 
یک وقتــــــی ...

 به قـــول شازده کوچــــولو:

 دلـت اهلــی یک نفــر می شـــود ...

92/03/02| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 

رو پاكت سیگار نوشته بود

سیگار برای شما و اطرافیانتان زیان آور است...

تو دلم گفتم:

تو یه نفر اطراف من پیدا كن قول میدم

به خاطر اونم كه 

شده سیگارو ترك كنم.

92/03/02| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 


اینجا صدای پا زیاد میشنوم

اما هیچکدام تو نیستی . . .

" دلم " خوش کرده خودش را به این فکر که شاید

" پا برهنه "  بیایی!!


92/02/29| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 

آب نریختم که برگردد!

آب ریختم تا پاک شود

هر چه رد پای اوست

از زندگی ام...


92/02/29| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 

شمـ ـآ هـ ـم مثـ ـل آدم نمــ ـک نشناسیـــ ـد !

ژنتیــ ـڪ است دیگــ ـر!

حــ ـوا اگرآטּ سیب را نمـ ـﮯ چید یــ ـآ

آטּ گنــ ـدم رانمـ ـﮯ خــ ـورد

آدم عشـ ـق را در کـ ـدامیـ ـטּمزرعه به بـ ـآزﮮ مـ ـﮯ گـ ـرفت ؟!

تا ارثیـ ـهﮮ شمـ ـآ باشد

بـ ـآزﮮ با عشــ ـق دختـ ـرآטּحـ ـوا...!!

خـ ـدا شرمـ ـش آمد شمـ ـآ را دربهشـ ـت نگه دارد

گفــ ـت حـ ـوا فقط به مـ ـטּخیــ ـآنت کـ ـرد

پســ ـراטּ آدم به تمـ ـآمحواهـ ـآﮮ دنیــ ـآ...!


92/02/29| |سرمه| |

|________________________┍──────────────┤

 
ساعتهای فلش زیباوفانتزی

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره آيکـُن هاي ِ دختره آیکـُن های ِ دختره آیکـُن های ِ دختره آیکـُن های ِ دختره آیکـُن های ِ دختره آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آیکـُن های ِ دختره آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آیکـُن های ِ دختره آيکـُن هاي ِ دختره آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

آيکـُن هاي ِ دختره

キラキラブログパーツ

[PR] 無料タイピング練習!

msg = "دوستت دارم بدون بهانه "; msg = "..." + msg;pos = 0; function scrollMSG() { document.title = msg.substring(pos, msg.length) + msg.substring(0, pos); pos++; if (pos > msg.length) pos = 0 window.setTimeout("scrollMSG()",200); } scrollMSG();

کد متحرک کردن عنوان وب